12.3 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 12-1, Skydda och förbättra din miljö: Ha ett vårdat yttre

12-1. HA ETT VÅRDAT YTTRE.

1

Ibland inser inte en del människor att de – eftersom de inte behöver tillbringa dagen med att titta på sig själva – utgör en del av andras omvärld och intryck. En del inser heller inte att andra dömer dem efter sina intryck.

Medan kläder kan vara dyra, är det inte svårt att skaffa sig tvål och andra hjälpmedel för sin personliga vård. Ibland är det svårt att få fram teknikerna, men de kan utvecklas.

I vissa barbariska eller väldigt förfallna samhällen, kan det till och med bli på modet att se anskrämlig ut inför andra. Detta är i själva verket ett symptom på bristande självrespekt.

Man kan bli väldigt smutsig när man motionerar eller arbetar. Men detta utesluter inte att man kan snygga till sig efteråt. I Europa och England finns det till exempel en del arbetare som lyckas bibehålla ett vårdat yttre även när de arbetar. Man kan se att en del av de bättre idrottsmännen ser bra ut trots att de dryper av svett.

En miljö som vanpryds av ovårdade människor kan ha en subtilt nedbrytande inverkan på ens moral.2

Uppmuntra människor omkring dig att se välvårdade ut genom att ge dem en komplimang när de gör det eller hjälp dem vänligt med deras problem när de inte gör det. Detta kan öka deras självaktning och även deras moral.

  1. 1. skydda: hindra från att skadas; värna om.
  2. 2. moral: den mentala och emotionella attityd som finns hos en individ eller grupp; en känsla av välbefinnande; villighet; en känsla av gemensamt syfte.
  3. 3. vandalism: uppsåtlig och illvillig förstörelse av allmän eller privat egendom, speciellt någonting vackert eller konstnärligt.