7.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 7, Eftersträva att leva sanningsenligt

7. EFTERSTRÄVA ATT LEVA SANNINGSENLIGT.1

1

Falska data kan få en att göra dumma misstag. Det kan till och med hindra en från att ta till sig sanna data.

Det är först när man har sanna data som man kan lösa tillvarons problem.

Om människor i omgivningen ljuger för en, förleds man till att begå misstag och ens överlevnadspotential reduceras.

Falska data kan komma från många källor: utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga.

Många vill att du skall tro på saker och ting bara för att det gynnar deras egna intressen.

Det som är sant är det som är sant för dig.

Ingen har någon rätt att tvinga på dig data och under hot kräva att du skall tro på dem. Om det inte är sant för dig, är det inte sant.

Tänk själv igenom saker och ting, acceptera det som är sant för dig, och förkasta resten. Ingen är olyckligare än den som försöker leva i ett kaos av lögner.

7-1. Säg inga skadliga lögner. 2

Skadliga lögner är frukten av rädsla, illvilja och avundsjuka. Det kan driva människor till desperata handlingar. Det kan förstöra liv. Det skapar en slags fälla i vilken både den som ljuger och den som utsätts för lögnen kan falla. Följden kan bli mellanmänskligt och socialt kaos. Många krig började på grund av skadliga lögner.

Man bör lära sig att upptäcka dem och förkasta dem.

7-2. Vittna inte falskt.

Det är förenat med stränga straff att gå ed på eller vittna om osanna ”fakta”; det kallas för ”mened”: det medför stränga straff.

Vägen till lycka
följer vägen till sanning.

  1. 1. sanningsenligt: som överensstämmer med sanningen. Sanning är det som överensstämmer med fakta och observationer; logiska svar som kommer från att man undersökt alla fakta och data; en slutsats baserad på bevis som är opåverkad av önskemål, auktoritet eller  
    förutfattade meningar; ett ofrånkomligt (oundvikligt) faktum oavsett hur man kom fram till det.

  2. 2. lögner: falska uttalanden eller falsk information som medvetet läggs fram som sanning; osanna påståenden; allt som är avsett att lura eller ge ett felaktigt intryck.