7.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 7, Eftersträva att leva sanningsenligt