Kursfullbordande

Gratulerar!

Du har fullbordat Vägen till lycka-e-kursen!

Som du har sett är Vägen till lycka inte bara något man läser, dess levnadsregler måste tillämpas i ens liv och delas med andra som man känner. På det här sättet sprider man lugnet och förbättrar sin egen överlevnad, och även överlevnaden för dem man bryr sig om.

Vägen till lycka
Ladda ner

ENGAGERA DIG