NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

TAR HAND OM MIAMIS BERÖMDA STRÄNDER

Vägen till lyckas frivilliga deltar i en städaktion på stranden i Miami som en del av att ta hand om miljön.

Frivilliga bidrar under en städaktion för att bevara en av stadens mest älskade resurser.

Frivilliga från Miamis avdelning av Vägen till lycka-stiftelsen gick samman med andra lokala frivilliggrupper för att bevara stranden med budskapet från årets Världsmiljödag: övervinn plastföroreningar.

I enlighet med Vägen till lycka, skriven av humanitetsförkämpen och Scientologys grundare, L. Ron Hubbard, organiserade Stiftelsen och Scientology Kyrkan i Miami ett team av frivilliga för att gå ut på stranden med hinkar, handskar och påsar.

Mr Hubbard tar med miljöansvar i denna icke-religiösa moralkodex baserad på sunt förnuft. “Idén att man är medansvarig för denna planet och att man kan och bör hjälpa till att vårda den kan verka väldigt stor, och för vissa, helt overklig. Men idag kan det som händer på andra sidan jorden, fast det ligger så avlägset, inverka på vad som händer i ditt eget hem.”

Ett typexempel är problemet med plastföroreningar. FN:s generalsekreterare António Guterres förmedlade i sitt budskap om Världsmiljödagen i år att: ”Varje år hamnar mer än 8,8 miljoner ton plast i haven. Mikroplastpartiklar i haven är nu fler än antalet stjärnor i vår galax.”

Världsmiljödagens webbplats ger exempel på åtgärder som kan bromsa eller till och med ställa denna förstörelse under kontroll, såsom en Amsterdam-fabrik som ska öppnas i år som använder tidigare ej återvinningsbar plast för att skapa bränsle för dieseldrivna lastfartyg.VI VILL VERKLIGEN ATT DU HÖR AV DIG

Lärare använder Vägen till lycka för att ge sina elever levnadsregler för att förbättra deras liv och få dem att börja på rätt väg för sin framtid.

LÄRARE, STORBRITANNIEN

”Detta ger eleverna förmågan att utveckla en egen uppsättning av själv-reflekterande moralvärderingar, att bli medvetna om sig själva och att inte skada andra eller sig själva. Efter lektionen har de slutat vara trotsiga och är mer positiva och lugnare.”

LÄRARE, GUAM

”Elever lär sig hur viktigt det är att vara ansvarig för sig själv och, på samma gång, att bry sig tillräckligt mycket om andra för att hjälpa till att förbättra livskvaliteten för dem. Fördelen med materialet är att veta att vi alla har förmågan att förbättra världen. Informationen hjälper till att ge en bättre förståelse av hur ens handlingar, beslut och val kan påverka ens egen eller någon annans försörjning.”

LÄRARE, KALIFORNIEN I USA

”Det här hjälper individen att återställa integritet och självkänsla. Det hjälper människor i min omgivning att välja en bättre väg. Jag kan visa folk med dålig läskunnighet levnadsreglerna genom videorna och använda handledningen.”

LÄRARE, TEXAS I USA

”Med detta behöver lärare inte kämpa för att hitta rätt material. Eleverna behandlar nu varandra med respekt.”

LÄRARE, TANZANIA

”Detta skapar förändring hos människors sinnen och attityder. Det får mig att känna att världen kan bli en säkrare plats att leva på om vi fortsätter att utbilda människor med denna guide till ett bättre liv. Materialet hjälper mig att sprida ett budskap om samhörighet och ömhet till mina medmänniskor.”

LÄRARE, AUSTRALIEN

”Detta material bidrar i hög grad till att förbättra andra människors liv. Det skapar en stark känsla av självständighet i fråga om att skapa sin egen lycka och ett ansvar för ens samverkan med andra.”FAKTA

SAKNAR UTBILDNING
Kunskap är makt, men inte alla har tillgång till nödvändig utbildning

263

MILJONER

barn i skolåldern världen över går inte i skolan

57

MILJONER

av dessa barn går inte i skolan eftersom det inte finns någon skola i deras område att gå i

15- till 17-

åringar

är fyra gånger mer benägna att inte vara i skolan än 6- till 11-åringar

9

MILJONER

flickor i Afrika söder om Sahara kommer aldrig att lära sig läsa eller skriva

35

PROCENT

av alla barn som inte går i skolan i grund­skole­åldern lever i konflikt­drabbade områdenÅTERSTÄLL FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.