NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

VÄGEN TILL LYCKA FÖR ATT REHABILITERA INTAGNAS SJÄLVRESPEKT

Kriminalvårdare vid American Jail Associations konferens upptäcker att Vägen till lycka är en mäktig resurs för att hjälpa till att rehabilitera intagna.
Att förlora sin självrespekt leder till kriminalitet. Vägen till lycka är ett verktyg för att vända på den nedåtgående spiralen och den ges till kriminalvårdsanstalter världen över.

American Jail Association (AJA) är en nationell, ideell organisation som stöder de yrkesmän som driver fängelser i USA. Det är den enda organisationen som arbetar med de unika problem lokala fängelser måste lösa.

L. Ron Hubbard, författare till Vägen till lycka (TWTH), upptäckte att ”ett brottsligt liv börjar alltid vid det ögonblick då den blivande brottslingen förlorar sin självrespekt”. Han skrev: ”Omdanandet av den kriminelle beror inte på straff ... utan på återställandet av brottslingens självrespekt.”

Det är på denna punkt som Vägen till lycka och AJA samverkar. Detta häfte, med dess 21 levnadsregler, utgör den beprövade lösningen för att rehabilitera kriminella. De 21 levnadsreglerna har visat sig vara ett effektivt verktyg för att ge intagna vägledning så att de kan leva etiska och därmed lyckliga liv. Den intagne kommer inte bara ut ur fängelset, utan efter att ha återställt sin självrespekt, återinförs han även i samhället som en produktiv medborgare. Därför har Vägen till lycka-stiftelsen specialanpassat paketet Återställande av självrespekt så att häkten och fängelser världen över kan använda det för att införa programmet.

Vägen till lycka-montern sattes upp under American Jail Associations konferens som hölls i Sacramento i Kalifornien. Här erbjöds material utan kostnad för kriminalvårdare, sheriffens personal och administratörer inom kriminalvården. Varje person som besökte montern under konferensen gick därifrån med planer på hur de kunde införa programmet, både bland personalen och med intagna. Bland dessa fanns en sheriff som avser att lansera programmet för alla intagna i länsfängelset, och undervisningschefen för en hel delstats kriminalvårdssystem begär det för alla fängelserna och för två tjänstemän som arbetar vid kriminalvårdscentret för indianer. En kriminalvårdare från Minnesota sade följande om Vägen till lycka: ”Det får de intagna att tänka nya tankar, det ifrågasätter deras felaktiga tänkesätt och får till stånd en förändring. De bry sig nu och förstår att vi alla är förbundna med varandra och att deras handlingar påverkar oss alla.”

En gruppchef för ett ungdomshäkte sade: ”Ett av de extraordinära resultaten av detta program är att flera ungdomar har erkänt för mig att de nu ångrar vad de gjorde tidigare. Ett sådant yttrande är mycket ovanligt bland kriminella … Vi har inga disciplinproblem med dem.”ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Lär du andra om lycka? Berätta för oss om det

Vi vill höra hur människor använder Vägen till lycka för att förbättra samhället.

Inspireras du av berättelser om befolkningar som upplyfts tack vare den enkla kraften hos Vägen till lycka? Har du någonsin undrat om din egen berättelse skulle kunna vara med?

Vägen till lycka-stiftelsen består av ett globalt nätverk av företagare, personalchefer, poliser, lärare, ungdomsmentorer, föräldrar, ungdomar och frivilliga som alla är sammanlänkade av det gemensamma syftet att återge världen anständighet, heder och värdighet. Om du läser detta, är du redan en del av teamet.

Om du har använt Vägen till lycka för att förbättra tillstånd och skulle vilja berätta för andra om dina utmaningar och framgångar, skulle vi vilja höra från dig. Din berättelse skulle kunna presenteras i ett framtida nyhetsbrev.

Skicka din berättelse och dina foton. För att se just en sådan berättelse ska du gå in på scientology.tv/reverend-leon-kelly.

Hör gärna av dig!ÅTERSTÄLL MORALISKA VÄRDEN

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.