10.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 10, Stöd en regering som är till för och verkar för hela folket

10. STÖD EN REGERING SOM ÄR TILL FÖR OCH VERKAR FÖR HELA FOLKET.

Samvetslösa och illasinnade människor och grupper kan tillskansa sig regeringsmakten och använda den för att gynna sina egna intressen.

Regeringsmakt som är organiserad och utövas enbart till förmån för människors och gruppers egennytta, förkortar samhällets livslängd. Detta äventyrar överlevnaden för alla i landet; till och med för de som försöker sig på det. Historien är full av sådana regeringars undergång.

Opposition mot sådana regeringar leder vanligtvis bara till ytterligare våld.

Men man kan höja en varnande röst när man ser sådana allmänna missförhållanden. Och man behöver inte aktivt stödja en sådan regering; det är möjligt att så småningom få till stånd en reform, utan att göra något olagligt – genom att helt enkelt upphöra att samarbeta. Till och med i skrivande stund finns det åtskilliga regeringar i världen som misslyckas bara för att deras befolkning uttrycker sitt tysta ogillande, genom att helt enkelt inte samarbeta. Dessa regeringar lever farligt: en oväntad ödets vindpust kan få dem på fall.

När en regering å andra sidan uppenbarligen arbetar hårt för HELA folket, snarare än för någon speciell intressegrupp eller sinnessjuk diktator, bör man göra allt man kan för att stödja den.

Det finns ett ämne som heter ”statskunskap”. I skolorna undervisar man huvudsakligen i ”statsvetenskap”, som bara handlar om hur den nuvarande organisationen är uppbyggd. Det egentliga ämnet ”statskunskap” går under många olika benämningar: nationalekonomi, politisk filosofi, politisk makt och så vidare. Hela ämnet ”statskunskap” och hur man regerar, kan vara mycket exakt, nästan en teknisk vetenskap. Om man är intresserad av att få en bättre regering, en regering som inte skapar problem, bör man föreslå att detta ämne undervisas på ett tidigare stadium i skolorna; man kan också lära sig mer om ämnet genom att studera det: det är inget särskilt svårt ämne om man slår upp de stora orden.

När allt kommer omkring är det folket och dess egna opinionsledare som svettas och kämpar och blöder för sitt land. Staten kan inte blöda, den kan inte ens le: den är bara en idé som människor har. Det är den enskilda människan som lever – du.

Vägen till lycka är svår
att färdas på när den förmörkas
av tyranniets förtryck. En välvillig regering, som är till för och verkar
för HELA folket, har visat sig göra vägen
lättare att färdas på: när det finns
en sådan regering, förtjänar den stöd.