5.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 5, Hedra och hjälp dina föräldrar