5.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 5, Hedra och hjälp dina föräldrar

5. HEDRA OCH HJÄLP DINA FÖRÄLDRAR.1

1

Ur ett barns synvinkel är föräldrar ibland svåra att förstå.

Det finns skillnader mellan generationer. Men uppriktigt sagt är detta ingen barriär. När man är svag är det frestande att ta sin tillflykt till olika knep och lögner: det är det som bygger upp muren.

Barn kan reda ut sina tvister med föräldrarna. Innan man börjar skrika, kan man åtminstone försöka tala igenom saken lugnt och sansat. Om barnet är ärligt och uppriktigt, kommer en vädjan oundvikligen att nå fram. Det är ofta möjligt att nå en kompromiss2 där båda parter nu förstår varandra och kan enas. Det är inte alltid lätt att dra jämnt med andra, men man bör i alla fall försöka.

Man kan inte förbise det faktum att föräldrar nästan alltid handlar utifrån en väldigt stark önskan att göra vad de tror är bäst för barnet.

Barn står i tacksamhetsskuld till sina föräldrar för sin uppfostran – om föräldrarna gett dem någon. Även om en del föräldrar är så obändigt självständiga att de vägrar ta emot någonting i gengäld för denna tacksamhetsskuld, är det icke desto mindre sant att det ofta kommer en dag när det är den yngre generationens tur att ta hand om sina föräldrar.

Man måste trots allt hålla i minnet att de är de enda föräldrar man har. Och i och med det bör man, oavsett vad som händer, hedra dem och hjälpa dem.

Vägen till lycka inbegriper
att stå på god fot med sina föräldrar
eller med de som har uppfostrat en.

  1. 1. hedra: att visa aktning för; behandla hänsynsfullt och artigt.
  2. 2. kompromiss: att lösa en oenighet där båda sidor ger efter på någon punkt och står fast vid en annan, så att man därmed kommer fram till en gemensam överenskommelse.