11.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 11, Skada inte en välvillig person