11.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 11, Skada inte en välvillig person

11. SKADA INTE EN VÄLVILLIG PERSON.1

1

Trots att onda människor vidhåller att alla människor är onda, finns det många goda män, och kvinnor också. Du har kanske haft tur nog att känna några.

Faktum är att samhället fungerar tack vare män och kvinnor med goda avsikter. Människor inom den offentliga sektorn, opinionsledare, de inom den privata sektorn som gör sitt jobb är, till största delen, människor med goda avsikter. Om de inte vore det, skulle de för länge sedan ha upphört att stå till tjänst.

Det är lätt att attackera sådana människor: det är just deras anständighet som avhåller dem från att överbeskydda sig själva. Ändå är de flesta människor i ett samhälle beroende av dem för sin överlevnad.

Våldsbrottslingen, propagandamakaren och sensationslystna media har alla en benägenhet att avleda ens uppmärksamhet från vardagens orubbliga faktum att samhället överhuvudtaget inte skulle fungera om det inte vore för människor med goda avsikter. Eftersom de bevakar gatorna, ger barnen råd och hjälp, tar tempen, släcker eldsvådor och talar förstånd med andra i lugn ton, tenderar man att förbise det faktum att välvilliga människor är de som håller igång världen och håller människan vid liv här på jorden.

Ändå kan dessa människor attackeras och man bör vidta kraftåtgärder för att försvara dem och skydda dem mot allt ont, eftersom din egen, din familjs och dina vänners överlevnad är beroende av dem.

Vägen till lycka
är mycket lättare att följa
när man stödjer människor
med goda avsikter.

  1. 1. välvillig: uppträdande eller attityd gentemot andra där man vill dem väl. Med ”välvilliga människor” menas traditionellt de som vill sina medmänniskor väl och försöker hjälpa dem.