1.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 1: Sköt om dig