6.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 6, Föregå med gott exempel

6. FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL. 1

1

Man påverkar2 många människor. Denna påverkan3 kan vara bra eller dålig.

Om man i sitt liv följer dessa rekommendationer, föregår man med gott exempel.

Andra runt omkring påverkas oundvikligen av detta, oavsett vad de säger.

De som försöker motarbeta dig, gör det för att de i själva verket vill skada dig eller eftersträvar att gynna sina egna intressen. Men innerst inne kommer de att respektera dig.

Dina egna överlevnadsmöjligheter kommer i det långa loppet att förbättras, eftersom andra som påverkats kommer att bli ett mindre hot. Det finns även andra fördelar.

Underskatta inte den effekt du kan ha på andra genom att blott och bart nämna dessa saker och själv föregå med gott exempel.

Vägen till lycka
kräver att man föregår
med gott exempel.

  1. 1. exempel: någon eller någonting som är värt att imiteras eller kopieras; ett mönster, en modell.
  2. 2. påverkar: har en effekt på.
  3. 3. påverkan: den effekt man får som resultat.