18.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 18: Respektera andras religiösa övertygelser