0.1 ORD SOM ANVÄNDS

Kontrollera ditt ordförråd

Ditt första steg är att läsa det inledande kapitlet av Vägen till lycka-häftet. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord från kapitlet: