15.4 TITTA PÅ FILMKAPITLET

Levnadsregel 15, Fullgör dina förpliktelser