21.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 21, Blomstra och lyckas

21. BLOMSTRA OCH LYCKAS.1

1 2

Ibland försöker andra trycka ner en och tillintetgöra ens förhoppningar och drömmar, ens framtid och en själv.

En illasinnad person kan, genom att förlöjliga en och på många andra sätt, försöka få det att gå utför med en.

Ens strävanden att bli bättre och att utvecklas, att bli lyckligare i livet, kan, oavsett orsak, bli föremål för attacker.

Det är ibland nödvändigt att ta itu med sådant direkt. Men det finns en långsiktig metod som sällan misslyckas.

Vad exakt är det som sådana människor försöker göra mot en? De försöker trycka ner en och göra en mindre.

De måste ha uppfattningen att man är farlig för dem på något vis: att man kan bli ett hot mot dem, om man kom upp sig i livet. Därför försöker sådana människor på olika sätt trycka ner ens talanger och förmågor.

En del galningar har till och med en allmän strategi som ser ut så här: ”Om A blir mer framgångsrik, så skulle A kunna bli ett hot mot mig, och därför måste jag göra allt jag kan för att göra A mindre framgångsrik.” Det tycks aldrig falla sådana personer in att deras handlingar kan göra A till en fiende, även om han inte tidigare var det. För sådana galningar är det nästan en osvikligt säker metod att råka i svårigheter. En del gör det bara på grund av fördomar eller för att de ”inte gillar någon”.

På vilket sätt de än går till väga, är sådana människors verkliga syfte att få måltavlan för deras attacker att bli mindre och misslyckas i livet.

Det bästa sättet att verkligen komma till rätta med en sådan situation och sådana människor, det verkliga sättet att besegra dem är att blomstra och lyckas.

O ja, det är sant att sådana människor kan bli alldeles vilda och gå till ännu hårdare attack när de ser att det går bättre för en. Det man då skall göra är att ta itu med dem om det är nödvändigt, men inte sluta upp med att blomstra och lyckas, för det är just det som sådana människor vill att man skall göra.

Om du blomstrar och lyckas mer och mer, kan sådana personer bli apatiska över det: de kan ge upp det helt och hållet.

Om ens mål i livet är värda att sträva efter, om man arbetar på att uppnå dem med den här bokens levnadsregler i minnet, och om man blomstrar och lyckas, då kommer man utan tvekan att avgå med segern, och förhoppningsvis utan att ha krökt ett hår på deras huvud.

Och det är vad jag önskar för din del:
att du blomstrar och lyckas!

  1. 1. blomstra: vara i ett tillstånd av aktivitet och produktion; att öka sitt inflytande; att vara framgångsrik; att uppenbarligen göra bra ifrån sig.
  2. 2. lyckas: att uppnå ekonomisk framgång; framgång med det man gör.