8.3 LÄS KAPITLET

Levnadsregel 8, Mörda inte

8. MÖRDA INTE.1

1

De flesta folkslag har alltsedan tidernas begynnelse fram till idag förbjudit mord och bestraffat det strängt. Ibland har detta utvidgats till att lyda: ”Du skall icke döda”, medan man vid en senare översättning av samma verk har upptäckt att det lyder: ”Du skall icke mörda.”

Det är en avsevärd skillnad mellan de två orden ”döda” och ”mörda”. Ett förbud mot allt dödande skulle göra självförsvar omöjligt; det skulle leda till att det vore olagligt att oskadliggöra en orm som ringlade ihop sig för att hugga ett spädbarn; det skulle sätta ett släkte på en diet av grönsaker. Jag är säker på att du kan föreställa dig många exempel på de svårigheter som skulle uppstå genom ett förbud mot allt dödande.

”Mord” är någonting helt annat. Enligt definitionen betyder det: ”Att olagligen döda en människa (eller flera), i synnerhet med berått mod.” Man inser lätt att det under dessa tider av väpnat våld är alldeles för enkelt att mörda. Man skulle inte kunna leva i ett samhälle där man själv eller ens familj eller ens vänner var utelämnade åt de som gick omkring och nonchalant tog livet av folk.

Mord har på goda grunder högsta prioritet när det gäller förebyggande åtgärder och straffpåföljder från samhällets sida.

Den dumme, den onde och den sinnessjuke försöker lösa sina verkliga eller inbillade problem genom mord. Och det har hänt att de har gjort det utan någon som helst anledning.

Stöd varje bevisat effektivt program som tar itu med detta hot mot mänskligheten och skjut det framåt. Din egen överlevnad kan hänga på detta.

Vägen till lycka
inbegriper inte att mörda
eller att dina vänner, din familj,
eller du själv blir mördad.

  1. 1. mörda: att olagligen och planerat döda en människa (eller flera), i synnerhet med berått mod (att avsiktligt planera det på förhand).