NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

FÖR MAGIN I VÄGEN TILL LYCKA TILL PUNJAB I INDIEN

Tej Rasilas internationella gymnasium anammar Vägen till lycka som en del av deras kursinnehåll för ämnet morallära.
Den andliga rörelsen Radha Soami i Indien tar till sig Vägen till lycka och gör det möjligt att lyfta delstaten Punjab ur fördärv.

Punjab, en gång i tiden ”den mest blomstrande delstaten i Indien”, står idag inför en kris inom jordbruket och är hårt ansatt av drogmissbruk. Så många som 67 procent av landsbygdens hushåll har minst en drogmissbrukare i familjen och varje vecka dör minst en person av överdos. Det som ökar oroligheterna är att politiska spänningar i delstaten Punjab har legat i topp sedan relationerna mellan Indien och Pakistan förvärrades drastiskt i september förra året. Detta skedde till följd av en dödlig attack av militanter på en indisk armébas.

Det var dags att föra Vägen till lycka till Punjab.

En Vägen till lycka-medlem i Indien bestämde sig för att bästa sättet att presentera programmet skulle vara genom Radha Soami, en stor andlig rörelse som hon också är en anhängare av. Hon tog kontakt med Sant Subhash Chander Singh Ji, guru hos Radha Soami. När gurun läste levnadsregel nr 2: ”Var måttlig” och såg det specialdesignade omslaget med ”senapsfälten” – som i Punjab är en känd symbol för välstånd – godkände han häftet och att den skulle delas ut vid deras årliga andliga sammankomst i Saidpur i Punjab.

Vägen till lycka i Indiens medlemmar delade ut mer än 7 000 häften. Efter det inkom en begäran om att hålla seminarier vid den lokala Radha Soami-skolan. När de såg resultaten hos eleverna inspirerades skolpersonalen och de lade ett program om lycka till läroplanen, baserat på boken.

”Men goda nyheter sprider sig också över gränsen. Om vi kan sprida Vägen till lycka i delstaten Punjab kommer det inte bara att hantera Indien, det kommer också att hantera Pakistan.”

”Vi är lyckligt lottade som har en sådan bok i vår skola”, sade rektorn för Tej Rasilas internationella gymnasium. ”Eleverna kommer att läsa det här och även få sina föräldrar och sina far- och morföräldrar att läsa boken. Det är en komplett guide för barnen.”

Direktören för Vägen till lycka i Indien vet med säkerhet att vad de gör innebär att de är på väg att rädda Punjab. ”Jag hade redan sett magin med minskad användning i andra delstater”, sade han. ”Men goda nyheter sprider sig också över gränsen”, tillägger han med tanke på de politiska spänningarna i området. ”Om vi kan sprida Vägen till lycka i delstaten Punjab kommer det inte bara att hantera Indien, det kommer också att hantera Pakistan.”FAKTA

MEXIKANSKA UNGDOMAR I FÄNGELSE
De moraliska utmaningar som dagens mexikanska ungdomar står inför visas av dessa årliga statistiker.

16 000

GREPS AV POLISEN

på bara ett år för deltagande i diverse brott.

62 %

INFORMERADES ALDRIG

om vilket brott de stod anklagade för innan de sattes i fängelse.

17 %

HADE INGEN MAT

hemma under sin uppväxt.

41 %

BEHANDLADES ILLA ELLER MISSHANDLADES

regelbundet under barndomen.

45 %

SAKNAR HOPP

om att det blir bättre när de kommer ut ur fängelset än innan.DONERA

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.